Göteborgs Stads Kulturnämnd - Sammanträde 2022-06-20, protokoll omedelbar justering § 142

Typ
Anslag
Nämnd
Kulturnämnden
Protokoll från sammanträde
2022-06-20
Omedelbar justering
Protokoll 2022-06-20 § 142
Protokollet är justerat
2022-06-21
Anslaget sattes upp
2022-06-21
Anslaget tas ned
2022-07-13
Protokollet finns tillgängligt
Kulturförvaltningen, Norra Hamngatan 8, Göteborg