Göteborgs Stads Kommunfullmäktige - Sammanträde 2022-06-09, protokoll

Typ
Anslag
Nämnd
Kommunfullmäktige
Protokoll från sammanträde
2022-06-09
Protokollet är justerat
2022-06-16
Anslaget sattes upp
2022-06-16
Anslaget tas ned
2022-07-08
Protokollet finns tillgängligt
Stadsledningskontoret, Gustaf Adolfs Torg 4 A, Göteborg