Göteborgs Stads Trafiknämnd - Sammanträde 2022-06-17, protokoll nr 12

Typ
Anslag
Nämnd
Trafiknämnden
Protokoll från sammanträde
2022-06-17
Protokollet är justerat
2022-06-23
Anslaget sattes upp
2022-06-27
Anslaget tas ned
2022-07-19
Protokollet finns tillgängligt
Trafikkontoret, Köpmansgatan 20, Göteborg