Göteborgs Stads Kommunstyrelse - Sammanträde 2022-06-15, protokoll omedelbar justering § 532

Typ
Anslag
Nämnd
Kommunstyrelsen
Protokoll från sammanträde
2022-06-15
Omedelbar justering
Protokoll 2022-06-15 § 532
Protokollet är justerat
2022-06-15
Anslaget sattes upp
2022-06-16
Anslaget tas ned
2022-07-08
Protokollet finns tillgängligt
Stadsledningskontoret, Gustaf Adolfs Torg 4 A, Göteborg