Stadsbyggnadskontoret - Underrättelse - Detaljplan för spårväg vid Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan inom stadsdelarna Heden och Lorensberg i Göteborg

Typ
Arkiverad
Nämnd
Byggnadsnämnden
Plats
www.goteborg.se/planochbyggprojekt
Tillkännagivandet sattes upp
2021-07-07
Tillkännagivandet tas ned
2021-08-26