Stadsbyggnadskontoret - Underrättelse - Förslag till Detaljplan för bostäder väster om Billingegatan inom stadsdelen Älvsborg i Göteborg, dnr 0559/05

Typ
Arkiverad
Nämnd
Byggnadsnämnden
Plats
www.goteborg.se/planochbyggprojekt
Tillkännagivandet sattes upp
2022-08-09
Tillkännagivandet tas ned
2022-08-31