Göteborgs Stads Byggnadsnämnd - Sammanträde 2022-06-21, protokoll omedelbar justering §§ 320, 322, 328, 329, 336, 358 och 385

Typ
Anslag
Nämnd
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde
2022-06-21
Omedelbar justering
Protokoll 2022-06-21 §§ 320, 322, 328, 329, 336, 358 och 385
Protokollet är justerat
2022-06-21
Anslaget sattes upp
2022-06-22
Anslaget tas ned
2022-07-14
Protokollet finns tillgängligt
Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, Göteborg
Rättelse
Rättelse i Byggnadsnämndens protokoll genomfört 20220622 enligt § 36 i förvaltningslagen gällande § 320