Stadsbyggnadskontoret - Kungörelse - Förslag till ny Detaljplan för biokraftvärmeverk i Rya inom stadsdelen Rödjan i Göteborg

Typ
Tillkännegivande enligt speciallagstiftning
Nämnd
Byggnadsnämnden
Plats
www.goteborg.se/planochbyggprojekt
Tillkännagivandet sattes upp
2022-06-29
Tillkännagivandet tas ned
2022-09-08