Stadsbyggnadskontoret - Underrättelse - Antagande av ändring av stadsplan 2943 vid Gustaf Dalénsgatan inom stadsdelen Kvillebäcken, dnr 0704/20

Typ
Arkiverad
Nämnd
Byggnadsnämnden
Plats
www.goteborg.se/planochbyggprojekt
Tillkännagivandet sattes upp
2022-06-30
Tillkännagivandet tas ned
2022-07-22