Stadsbyggnadskontoret - Underrättelse - Förslag till ny Detaljplan för järnvägsområde med mera i Lärje inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg

Typ
Arkiverad
Nämnd
Byggnadsnämnden
Plats
www.goteborg.se/planochbyggprojekt
Tillkännagivandet sattes upp
2022-06-29
Tillkännagivandet tas ned
2022-08-11