Göteborgs Stads inköp och upphandlingsnämnd - Sammanträde 2022-06-15, protokoll avseende §§ 54-65

Typ
Anslag
Nämnd
Göteborgs Stads inköp och upphandlingsnämnd
Protokoll från sammanträde
2022-06-15
Protokollet är justerat
2022-06-22
Anslaget sattes upp
2022-06-23
Anslaget tas ned
2022-07-15
Protokollet finns tillgängligt
Inköp och upphandling, Magasinsgatan 18A, Göteborg