Göteborgs Stads Kommunstyrelse - Sammanträde 2022-06-01, protokoll

Typ
Anslag
Nämnd
Kommunstyrelsen
Protokoll från sammanträde
2022-06-01
Protokollet är justerat
2022-06-23
Anslaget sattes upp
2022-06-23
Anslaget tas ned
2022-07-15
Protokollet finns tillgängligt
Stadsledningskontoret, Gustaf Adolfs Torg 4 A, Göteborg