Göteborgs Stads Byggnadsnämnd - Sammanträde 2022-06-21, protokoll

Typ
Anslag
Nämnd
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde
2022-06-21
Protokollet är justerat
2022-06-29
Anslaget sattes upp
2022-06-30
Anslaget tas ned
2022-07-22
Protokollet finns tillgängligt
Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, Göteborg