Göteborgs Stads Grundskolenämnd individutskott - Sammanträde 2022-06-20, protokoll avseende §§ 38-48

Typ
Anslag
Nämnd
Göteborgs Grundskolenämnd
Protokoll från sammanträde
2022-06-20
Protokollet är justerat
2022-06-20
Anslaget sattes upp
2022-06-21
Anslaget tas ned
2022-07-13
Protokollet finns tillgängligt
Grundskoleförvaltningen, Gamlestads Torg 7, Göteborg