Göteborgs Stads Förskolenämnd - Sammanträde 2022-06-20, protokoll omedelbar justering § 143

Typ
Anslag
Nämnd
Göteborgs Förskolenämnd
Protokoll från sammanträde
2022-06-20
Omedelbar justering
Protokoll 2022-06-20 § 143
Protokollet är justerat
2022-06-21
Anslaget sattes upp
2022-06-22
Anslaget tas ned
2022-07-14
Protokollet finns tillgängligt
Förskoleförvaltningen, Gamlestads Torg 7, Göteborg