Göteborgs Stads Förskolenämnd - Sammanträde 2022-06-20, protokoll

Typ
Anslag
Nämnd
Göteborgs Förskolenämnd
Protokoll från sammanträde
2022-06-20
Protokollet är justerat
2022-06-22
Anslaget sattes upp
2022-06-22
Anslaget tas ned
2022-07-14
Protokollet finns tillgängligt
Förskoleförvaltningen, Gamlestads Torg 7, Göteborg