Göteborgs Stads Överförmyndarnämnd - Sammanträde 2022-06-22, Protokoll A (§ 97–104)

Typ
Anslag
Nämnd
Överförmyndarnämnden
Protokoll från sammanträde
2022-06-22
Protokollet är justerat
2022-06-22
Anslaget sattes upp
2022-06-23
Anslaget tas ned
2022-07-15
Protokollet finns tillgängligt
Förvaltningen för demokrati och medborgarservice, Ekelundsgatan 1, Göteborg