Göteborgs Stads Utbildningsnämnd - Sammanträde 2022-06-21, protokoll omedelbar justering §§ 123, 125, 126, 128

Typ
Anslag
Nämnd
Utbildningsnämnden
Protokoll från sammanträde
2022-06-21
Omedelbar justering
Protokoll 2022-06-21 §§ 123, 125, 126, 128
Protokollet är justerat
2022-06-21
Anslaget sattes upp
2022-06-22
Anslaget tas ned
2022-07-14
Protokollet finns tillgängligt
Utbildningsförvaltningen, Utbildningskansliets diarium, Skånegatan 20, 4:e vån, Göteborg