Göteborgs Stads Grundskolenämnd - Sammanträde 2022-06-21, protokoll omedelbar justering §§ 166-168 och 174

Typ
Anslag
Nämnd
Göteborgs Grundskolenämnd
Protokoll från sammanträde
2022-06-21
Omedelbar justering
Protokoll 2022-06-21 §§ 166-168 och 174
Protokollet är justerat
2022-06-21
Anslaget sattes upp
2022-06-22
Anslaget tas ned
2022-07-14
Protokollet finns tillgängligt
Grundskoleförvaltningen, Gamlestads Torg 7, Göteborg