Göteborgs Stads Kommunfullmäktige - Kungörelse - Sammanträde 2022-08-18, föredragningslista

Typ
Arkiverad
Nämnd
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-08-18
Plats
Plats: Gustaf Adolfs Torg 5, Fullmäktiges sessionssal i Börsbyggnaden
Tillkännagivandet sattes upp
2022-08-08
Tillkännagivandet tas ned
2022-08-19
Dokument
FL_20220818.pdf