Stadsbyggnadskontoret - Underrättelse - Antagande av detaljplan för påbyggnad med bostäder vid Magasinsgatan inom stadsdelen Inom Vallgraven, dnr 0653/16

Typ
Arkiverad
Nämnd
Byggnadsnämnden
Plats
www.goteborg.se/planochbyggprojekt
Tillkännagivandet sattes upp
2022-06-30
Tillkännagivandet tas ned
2022-07-22