Göteborgs Stads Park och naturnämnd - Sammanträde 2022-06-20, protokoll avseende §§ 115 – 123, 126, 128 – 131

Typ
Anslag
Nämnd
Park och naturnämnden
Protokoll från sammanträde
2022-06-20
Protokollet är justerat
2022-06-28
Anslaget sattes upp
2022-06-29
Anslaget tas ned
2022-07-21
Protokollet finns tillgängligt
Park och naturförvaltningen, Slussgatan 1, Göteborg