Göteborgs Stads Fastighetsnämnd - Sammanträde 2022-06-20, protokoll omedelbar justering §§ 120, 121, 143

Typ
Anslag
Nämnd
Fastighetsnämnden
Protokoll från sammanträde
2022-06-20
Omedelbar justering
Protokoll 2022-06-20 §§ 120, 121, 143
Protokollet är justerat
2022-06-20
Anslaget sattes upp
2022-06-21
Anslaget tas ned
2022-07-13
Protokollet finns tillgängligt
Fastighetskontoret, Postgatan 10, plan 5, Göteborg