Göteborgs Stads Kommunfullmäktige - Sammanträde 2022-06-16, protokoll omedelbar justering § 6

Typ
Anslag
Nämnd
Kommunfullmäktige
Protokoll från sammanträde
2022-06-16
Omedelbar justering
Protokoll 2022-06-16 § 6
Protokollet är justerat
2022-06-16
Anslaget sattes upp
2022-06-17
Anslaget tas ned
2022-07-09
Protokollet finns tillgängligt
Stadsledningskontoret, Gustaf Adolfs Torg 4 A, Göteborg