Stadsbyggnadskontoret - Underrättelse - Förslag till ny detaljplan för spårväg genom Frihamnen och Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och Lindholmen i Göteborg, dnr 0847/20

Typ
Arkiverad
Nämnd
Byggnadsnämnden
Plats
www.goteborg.se/planochbyggprojekt
Tillkännagivandet sattes upp
2022-08-09
Tillkännagivandet tas ned
2022-08-31