Göteborgs Stads Kommunfullmäktige - Sammanträde 2022-06-16, protokoll

Typ
Anslag
Nämnd
Kommunfullmäktige
Protokoll från sammanträde
2022-06-16
Protokollet är justerat
2022-06-28
Anslaget sattes upp
2022-06-28
Anslaget tas ned
2022-07-20
Protokollet finns tillgängligt
Stadsledningskontoret, Gustaf Adolfs Torg 7, Göteborg