Stadsbyggnadskontoret - Underrättelse - Antagande av detaljplan för skola vid Smaragdgatan inom stadsdelen Tynnered, dnr 0463/18

Typ
Arkiverad
Nämnd
Byggnadsnämnden
Plats
www.goteborg.se/planochbyggprojekt
Tillkännagivandet sattes upp
2022-06-30
Tillkännagivandet tas ned
2022-07-22