Göteborgs Stads Utbildningsnämnd - Sammanträde 2022-06-21, protokoll

Typ
Anslag
Nämnd
Utbildningsnämnden
Protokoll från sammanträde
2022-06-21
Protokollet är justerat
2022-06-27
Anslaget sattes upp
2022-06-27
Anslaget tas ned
2022-07-19
Protokollet finns tillgängligt
Utbildningsförvaltningen, Utbildningskansliets diarium, Skånegatan 20, 4:e vån, Göteborg