Göteborgs Stads Kretslopp och vattennämnd - Sammanträde 2022-06-15, protokoll

Typ
Anslag
Nämnd
Kretslopp och vattennämnden
Protokoll från sammanträde
2022-06-15
Protokollet är justerat
2022-06-16
Anslaget sattes upp
2022-06-17
Anslaget tas ned
2022-07-09
Protokollet finns tillgängligt
Kretslopp och vatten, Gamlestadsvägen 317, Göteborg