Göteborgs Stads Revisorskollegiet - Sammanträde 2022-06-07, protokoll omedelbar justering § 67

Typ
Anslag
Nämnd
Revisorskollegiet
Protokoll från sammanträde
2022-06-07
Omedelbar justering
Protokoll 2022-06-07 § 67
Protokollet är justerat
2022-06-07
Anslaget sattes upp
2022-06-13
Anslaget tas ned
2022-07-05
Protokollet finns tillgängligt
Stadsrevisionen, Stora Badhusgatan 6, Göteborg