Göteborgs Stads Revisorskollegiet - Sammanträde 2022-06-07, protokoll

Typ
Anslag
Nämnd
Revisorskollegiet
Protokoll från sammanträde
2022-06-07
Protokollet är justerat
2022-06-16
Anslaget sattes upp
2022-06-17
Anslaget tas ned
2022-07-09
Protokollet finns tillgängligt
Stadsrevisionen, Stora Badhusgatan 6, Göteborg