Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice - Sammanträde 2022-06-21, protokoll

Typ
Anslag
Nämnd
Göteborgs stads nämnd för demokrati och medborgarservice
Protokoll från sammanträde
2022-06-21
Protokollet är justerat
2022-06-21
Anslaget sattes upp
2022-06-22
Anslaget tas ned
2022-07-14
Protokollet finns tillgängligt
Förvaltningen för demokrati och medborgarservice, Ekelundsgatan 1, Göteborg