Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd - Sammanträde 2022-06-15, protokoll

Typ
Anslag
Nämnd
Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd
Protokoll från sammanträde
2022-06-15
Protokollet är justerat
2022-06-21
Anslaget sattes upp
2022-06-22
Anslaget tas ned
2022-07-14
Protokollet finns tillgängligt
Förvaltningen för funktionsstöd, Selma Lagerlöfs torg 2, Hisings Backa