Göteborgs Stads Kulturnämnd - Sammanträde 2022-06-20, protokoll avseende §§ 131-141, 143-151

Typ
Anslag
Nämnd
Kulturnämnden
Protokoll från sammanträde
2022-06-20
Protokollet är justerat
2022-06-28
Anslaget sattes upp
2022-06-29
Anslaget tas ned
2022-07-21
Protokollet finns tillgängligt
Kulturförvaltningen, Norra Hamngatan 8, Göteborg