Anslagstavla

Det här är Göteborgs Stads anslagstavla. Här presenteras anslag och tillkännagivanden från Göteborgs Stad och de kommunala samordningsförbunden Göteborgsregionen och Tolkförmedling Väst. Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har en egen digital anslagstavla på sin webbplats www.rsgbg.se/om-oss/anslagstavla.

Här kan du se alla anslag och tillkännagivanden från Göteborgs Stad.

Här kan du se alla publicerade anslag och tillkännagivanden från Göteborgsregionens kommunalförbund.

Här kan du se alla publicerade anslag och tillkännagivanden från kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.

På Räddningstjänstens webbplats kan du se alla publicerade anslag och tillkännagivanden från Räddningstjänsten Storgöteborg.

Det finns två typer av överklagande som du kan göra till kommuner: förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.