Anslagstavla

Det här är Göteborgs Stads anslagstavla. Här presenteras anslag och tillkännagivanden från Göteborgs Stad och det kommunala samordningsförbundet Göteborgsregionen. Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har en egen digital anslagstavla på sin webbplats www.rsgbg.se/om-oss/anslagstavla.

Göteborgs Stads anslagstavla

Här kan du se alla anslag och tillkännagivanden från Göteborgs Stad.

Göteborgsregionens kommunalförbunds anslagstavla

Här kan du se alla publicerade anslag och tillkännagivanden från Göteborgsregionens kommunalförbund.

Räddningstjänsten Storgöteborgs anslagstavla

På Räddningstjänstens webbplats kan du se alla publicerade anslag och tillkännagivanden från Räddningstjänsten Storgöteborg.

Överklaga beslut

Det finns två typer av överklagande som du kan göra till kommuner: förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.