Foto: Klas Eriksson

Kommun och politik

I förtroendemannaregistret hittar du alla politiker i hela Göteborgs Stad. Har du synpunkter på informationen i förtroendemannaregistret kontakta stadsledningskontoret: stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se