Kommun och politik

Här finns information om hur Göteborgs Stad är organiserad, både på politisk nivå och på förvaltnings- och bolagsnivå. Du hittar styrdokument och hur staden arbetar med olika frågor. Målet för alla verksamheter i Göteborgs Stad är att ge god service till dig som lever, verkar i och besöker staden.

Sök politiker

I förtroendemannaregistret hittar du alla förtroendevalda i Göteborgs Stad. Har du synpunkter på informationen kan du skicka e-post till stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se.