Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Möt rektorer och andra chefer


Här träffar du Vägledningscentrums ledningsgrupp.
Vägledningscentrums ledningsgrupp står på rad och ser glada ut.
Vägledningscentrums ledningsgrupp. Foto: Gunilla Ohlsson Ottosson

Vi vill varandra väl och vi gör varandra bra!

Att vara chef på Vägledningscentrum innebär att leda och utveckla det kommunala aktivitetsansvaret, den coachande insatsen Övergångsstället samt studie- och yrkesvägledningen för barn och ungdomar i Göteborgs skolor. På Vägledningscentrum jobbar cirka 100 personer, varav de flesta är utbildade studie- och yrkesvägledare. Här finns också ungdomshandläggare och coacher.

- Att alla vill att det ska bli så bra som möjligt, att engagemanget finns och att man brinner för frågorna, gör jobbet som enhetschef på Vägledningscentrum stimulerande och inspirerande, säger Malin.

- Det är fantastiskt roligt att vi enhetschefer får jobba så nära kärnuppdraget och kärnfrågorna säger Anna, och att dela medarbetarnas kompetens och vilja att utveckla våra frågor.

Varje enhetschef har sina egna ansvar och medarbetare, men alla i ledningsgruppen har övergripande kunskap om alla delar. Därför funkar det bra att samarbeta i olika konstellationer utifrån olika uppdrag och projekt.

- Alla känner ett ansvar för helheten - att det är vår personal och vår verksamhet, säger Thérese. Vi tjänstefördelar till exempel alla våra medarbetare tillsammans.

- Vi har pratat mycket om att dela, lära och utveckla, säger Anna. Det är tydligt att det finns ett helhetsperspektiv på verksamheten även hos våra medarbetare och att man samarbetar över gränserna. Vi har fantastiska medarbetare!

Vad utmärker er ledningsgrupp?

- Det är prestigelöst, och man kan lyfta både små och stora utmaningar för att bli bättre tillsammans, säger Malin.

- Det finns ett genuint intresse för kollegorna, vi har ett bra stöd från varandra och arbetar tillsammans för att nå målen, säger Emelie. Fokus är alltid att få bättre kvalitet för de vi är till för. Därför ger vi oss tid att reflektera över vårt ledarskap tillsammans.

- Vårt förhållningssätt är Vi vill varandra väl och vi gör varandra bra, säger Björn, det gäller hela verksamheten och inte bara ledningsgruppen.

Berätta vad ni arbetar med just nu.

- Vi håller bland annat på att arbeta fram en kompetensförsörjningsplan, säger Björn. Vi är ju en stor organisation och behöver jobba strategiskt och långsiktigt i samarbete med utbildningsanordnarna för att kunna rekrytera kompetent personal.

- Vårt systematiska kvalitetsarbete och vår fackliga samverkan jobbar vi också för att utveckla ännu mer, säger Malin. De är bra, men kan alltid bli bättre.

- Vi har ett genomarbetat introduktionsprogram för nyanställda där mentorerna är en viktig del, säger Thérese.

Lotta, du är ganska ny som verksamhetschef – vad säger du om dina enhetschefer?

- Det är en grupp som månar om varandra och som värnar om mig, vilket känns välkomnande och speciellt. De är självgående och kommer med förslag och funderingar som vi diskuterar tillsammans. Det är roligt och givande och gör att jag känner mig påfylld efter möten med dem. Jag ser också en förebildlighet i deras ledarskap – de lever som de lär, ett tillitsbaserat ledarskap som syns på riktigt. //


Kontakta utbildningsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om att arbeta som rektor så kan du kontakta utbildningsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Skånegatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.986475341390886,57.7002327273884] }, "properties":{ "title":"Utbildningsförvaltningen", "content":"Skånegatan 20" } }]

Postadress

Box 5428
402 29 Göteborg

${loading}