Till sidans huvudinnehåll

Möt rektorer och andra chefer


Här träffar du Patric som är rektor på Burgårdens gymnasium samt Vägledningscentrums ledningsgrupp.
Foto: Gunilla Ohlsson Ottosson
Foto: Gunilla Ohlsson Ottosson

Vad gör du på ditt jobb?

Jag arbetar som rektor på Vård- och omsorgsprogrammet på Burgårdens gymnasium. Jag samordnar även arbetet med skolans trygghetsteam som består av elevkoordinatorer, kuratorer och skolvärdar.

 Vad är det bästa med att jobba i Göteborgs Stad?

Att känna att man är en del i arbetet för skapa goda förutsättningar i livet för stadens barn och ungdomar.

När får du extra energi av ditt jobb?

I mötet och samtalet med elever som berättar om sina drömmar om framtiden.

När är du stolt över ditt jobb?

När elever som kämpat med svårigheter får rätt stöd och vägledning så att de lyckas med sina studier.

Vilken utbildning har du?

Lärarprogrammet och rektorsprogrammet.

Berätta om din karriär.

Jag har arbetat som gymnasielärare i biologi, kemi och naturkunskap i 11 år där jag även arbetade som förstelärare. Därefter var jag biträdande rektor i ett år och sedan 2019 har jag varit rektor.

Vad vill du säga till någon som funderar på att söka jobb i Göteborgs Stad?

Rekommenderar att söka jobb i Göteborg Stad. Det är en stor och välfungerande arbetsplats där man lär sig mycket genom samverkan med kollegor från olika delar av organisationen.


Vägledningscentrums ledningsgrupp står på rad och ser glada ut.
Vägledningscentrums ledningsgrupp. Foto: Gunilla Ohlsson Ottosson

Vi vill varandra väl och vi gör varandra bra!

Att vara chef på Vägledningscentrum innebär att leda och utveckla det kommunala aktivitetsansvaret, den coachande insatsen Övergångsstället samt studie- och yrkesvägledningen för barn och ungdomar i Göteborgs skolor. På Vägledningscentrum jobbar cirka 100 personer, varav de flesta är utbildade studie- och yrkesvägledare. Här finns också ungdomshandläggare och coacher.

- Att alla vill att det ska bli så bra som möjligt, att engagemanget finns och att man brinner för frågorna, gör jobbet som enhetschef på Vägledningscentrum stimulerande och inspirerande, säger Malin.

- Det är fantastiskt roligt att vi enhetschefer får jobba så nära kärnuppdraget och kärnfrågorna säger Anna, och att dela medarbetarnas kompetens och vilja att utveckla våra frågor.

Varje enhetschef har sina egna ansvar och medarbetare, men alla i ledningsgruppen har övergripande kunskap om alla delar. Därför funkar det bra att samarbeta i olika konstellationer utifrån olika uppdrag och projekt.

- Alla känner ett ansvar för helheten - att det är vår personal och vår verksamhet, säger Thérese. Vi tjänstefördelar till exempel alla våra medarbetare tillsammans.

- Vi har pratat mycket om att dela, lära och utveckla, säger Anna. Det är tydligt att det finns ett helhetsperspektiv på verksamheten även hos våra medarbetare och att man samarbetar över gränserna. Vi har fantastiska medarbetare!

Vad utmärker er ledningsgrupp?

- Det är prestigelöst, och man kan lyfta både små och stora utmaningar för att bli bättre tillsammans, säger Malin.

- Det finns ett genuint intresse för kollegorna, vi har ett bra stöd från varandra och arbetar tillsammans för att nå målen, säger Emelie. Fokus är alltid att få bättre kvalitet för de vi är till för. Därför ger vi oss tid att reflektera över vårt ledarskap tillsammans.

- Vårt förhållningssätt är Vi vill varandra väl och vi gör varandra bra, säger Björn, det gäller hela verksamheten och inte bara ledningsgruppen.

Berätta vad ni arbetar med just nu.

- Vi håller bland annat på att arbeta fram en kompetensförsörjningsplan, säger Björn. Vi är ju en stor organisation och behöver jobba strategiskt och långsiktigt i samarbete med utbildningsanordnarna för att kunna rekrytera kompetent personal.

- Vårt systematiska kvalitetsarbete och vår fackliga samverkan jobbar vi också för att utveckla ännu mer, säger Malin. De är bra, men kan alltid bli bättre.

- Vi har ett genomarbetat introduktionsprogram för nyanställda där mentorerna är en viktig del, säger Thérese.

Lotta, du är ganska ny som verksamhetschef – vad säger du om dina enhetschefer?

- Det är en grupp som månar om varandra och som värnar om mig, vilket känns välkomnande och speciellt. De är självgående och kommer med förslag och funderingar som vi diskuterar tillsammans. Det är roligt och givande och gör att jag känner mig påfylld efter möten med dem. Jag ser också en förebildlighet i deras ledarskap – de lever som de lär, ett tillitsbaserat ledarskap som syns på riktigt. //


Kontakta utbildningsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om att arbeta som rektor så kan du kontakta utbildningsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Skånegatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.986475341390886,57.7002327273884] }, "properties":{ "title":"Utbildningsförvaltningen", "content":"Skånegatan 20" } }]

Postadress

Box 5428
402 29 Göteborg

${loading}