Till sidans huvudinnehåll

Jobba på stadsledningskontoret


Stadsledningskontoret är kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges förvaltning och leds av stadsdirektören. Kontoret ger stöd till kommunstyrelsen i uppdraget att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter.

Det här gör vi 

Uppdraget att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter innebär ett nära samarbete med stadens förvaltningar och bolag. Genom samarbetet bidrar kontoret i stadens uppdrag att ge tjänster och service till boende, besökare och näringsliv. Resultat av kontorets arbete märks också genom kommunledningens styrning och beslut samt genom resultat av den samordning och ledning av stadens förvaltningar och bolag som kontoret driver i gemensamma uppdrag och utvecklingsområden.

I stadsledningskontorets grunduppdrag ingår följande huvudprocesser:

 • Stadens planering-, budget- och uppföljningsprocess inklusive utförandet av uppsiktsplikt och ansvar för stadens styrmodell och ägarstyrning av bolag
 • Ärendeprocessen
 • Ledning och samordning i staden
 • Samordningen av det personalpolitiska uppdraget

Det här kan du jobba som

Göteborgs Stads verksamhet är omfattande och varierande – det speglar sig i den bredd av kompetenser och erfarenheter som samlas på stadsledningskontoret. Majoriteten av kontorets medarbetare är anställda som planeringsledare. De har väldigt olika bakgrund för att tillsammans kunna leda, samordna och följa upp stadens verksamheter så att vi gemensamt går i den riktning politiken bestämt.

Det här erbjuder vi 

Som medarbetare på stadsledningskontoret arbetar du mot Göteborgs Stads vision Hållbar stad – öppen för världen. Vi skapar en hållbar stad och en hållbar arbetsplats. I ditt uppdrag på kontoret arbetar du ofta med komplexa frågor med kolleger med hög kompetens och leder arbetet i en stad i förändring. På stadsledningskontoret gör du skillnad och kan påverka både ditt eget jobb och andras liv.

Kontoret är placerat i centrala Göteborg i renoverade ljusa och aktivitetsbaserade lokaler som bjuder in till dialog, samarbete och kunskapsutbyte.

De flesta tjänster på stadsledningskontoret omfattas av flextidsavtal, du ska kunna kombinera utmanande uppdrag med en meningsfull vardag på och utanför jobbet. Andra förmåner är bland annat:

 • Friskvårdsbidrag
 • Cykelbidrag
 • Semesterväxling
 • Rådgivning gällande pensionssparande

Vår kultur

Stadsledningskontoret arbetar med ett nära ledarskap som bygger på förtroendefulla relationer med medarbetarna, skapas genom det coachande förhållningsättet i avstämningar och samtal och som innehåller tydlighet i uppdrag och förväntningar. Ledarskapet kan därmed anpassas till olika individer och situationer.

Vi arbetar enligt stadens fyra förhållningssätt:

 • Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
 • Vi bryr oss
 • Vi arbetar tillsammans
 • Vi tänker nytt

Utvecklas hos oss

Göteborg befinner sig i den mest omfattande utvecklingen i modern tid. De olika uppdragen på stadsledningskontoret påverkas givetvis av detta. Möjligheterna att utvecklas såväl genom kurser och utbildningar som genom de uppdrag du arbetar med är stora. Hos oss finns bredd, spets och projekt utöver det vanliga.

Vi är Göteborg.


Kontakta stadsledningskontoret

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}