Till sidans huvudinnehåll

Goteborg.se ligger nere på söndag 16 juni kl. 9-15

Senast uppdaterad: 14 juni 2024 klockan 10:33

På söndag 16 juni utför vi underhåll på goteborg.se. Det innebär att goteborg.se ligger nere ungefär klockan 9-15, men det kan bli klart tidigare. Vi hoppas att det inte skapar problem för dig och att du har möjlighet att besöka webbplatsen en annan tid.

Jobba på stadsfastighetsförvaltningen

Vi skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler och anläggningar som vi sköter om.

Det här gör vi 

Stadsfastighetsförvaltningen ansvarar för att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla de lokaler och utemiljöer som Göteborgs Stads verksamheter behöver. Vi deltar aktivt i Göteborgs Stads lokalbehovsplanering och lokalförsörjning.

Det här kan du jobba som

Hos oss finns en mängd yrkesroller inom olika områden. Du kan bland annat arbeta som projektledare, fastighetsförvaltare, tekniker, ingenjör eller sakkunnig specialist i olika discipliner inom bygg-/fastighetsområdet. Vi har också tjänster inom hyresgästservice, lednings- och stödfunktioner samt attraktiva chefspositioner.

Det här erbjuder vi 

Vi vill att stadsfastighetsförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Förmåner som vi erbjuder är bland annat:

  • Flexibel arbetstid
  • Möjlighet till flexibel arbetsplats
  • Anställningstrygghet
  • Möjlighet till semesterväxling
  • Friskvårdsbidrag
  • Det hållbara arbetslivet – med det menar vi att du ska få rätt förutsättningar på arbetet för att ha tid och energi till ett rikt liv utanför jobbet
  • Tillitsbaserat ledarskap

Tillsammans skapar vi en samarbetskultur

Förändringen av stadens organisation inom stadsutvecklingsområdet trädde i kraft vid årsskiftet 2023. Tillsammans med de andra nya förvaltningarna inom stadsutveckling (exploateringsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och stadsmiljöförvaltningen) strävar vi mot en en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess för att öka effektiviteten och transparensen gentemot boende, besökare och näringsliv.

I praktiken betyder det att vi bland annat skapar nya team, arbetar mer processorienterat, utvecklar nya och gränsöverskridande arbetssätt. Samtidigt har vi fokus på samarbetskultur vilket betyder att vi behöver vara öppna för nya perspektiv, idéer och att tänka nytt för dem vi är till för – göteborgare, besökare och näringsliv. Det är ett ständigt pågående lagarbete där du blir en viktig del!

Utvecklas hos oss

Här på stadsfastighetsförvaltningen ser vi gärna att våra chefer och medarbetare utvecklas med oss. Vi erbjuder kompetensutveckling, karriärvägar och kompetensväxlingar inom vår förvaltning och i Göteborgs Stad.

Vill du utveckla dig i din roll, tydliggöra din kompetens, gå vidare i din utveckling? Då har du möjlighet att få coaching på Karriärcenter. Karriärcenter är en resurs för Göteborgs Stads medarbetare och chefer i frågor som rör kompetens, yrkesliv, utveckling och karriärplanering. Verksamheten är till för alla medarbetare och chefer som vill utvecklas inom sin nuvarande roll eller förbereda sig för ett steg vidare.

Vill du veta mer om oss?

Om du är nyfiken på stadsutveckling och de projekt som vi är involverade i, besök sidorna under Göteborg växer

På LinkedIn berättar vi om lediga tjänster hos oss och delar med oss om vad som händer på stadsfastighetsförvaltningen och inom stadsutvecklingen i Göteborg: Stadsfastighetsförvaltningen på LinkedIn

Kontakta stadsfastighetsförvaltningen

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Lillhagsparken 13

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.951466860125493,57.76087034880113] }, "properties":{ "title":"Stadsfastighetsförvaltningen", "content":"Lillhagsparken 13" } }]

Postadress

Box 5163
402 26 Göteborg

Fax
031-365 01 01
${loading}