Till sidans huvudinnehåll
En kvinna med glasögon och svarta arbetskläder står i ett restaurangkök. Hon tittar in i kameran och ler.

Olga, livsmedelsinspektör


Olga Jakobsson arbetar som livsmedelsinspektör på avdelningen för livsmedelskontroll och tillstånd.

En kvinna med glasögon och svarta arbetskläder står vid en öppen kylskåpsdörr och ler mot kameran.

Olga kollar kylarna i ett restaurangkök. Foto: Ulrik Fallström

Hej Olga! Berätta om din yrkesbakgrund?

– Jag är utbildad civilingenjör med inriktning livsmedel. 2008 kom jag från Moskva till Sverige och påbörjade en ettårig språkutbildning. Sedan deltog jag i ett projekt inom EU för utländska tekniker och ingenjörer. Det är en kortare väg in på arbetsmarknaden. 

Hur hamnade du här på miljöförvaltningen?

– Under min utbildning fick jag ett uppdrag att ta reda på hur det är att jobba som livsmedelsinspektör. Sagt och gjort. Jag kontaktade miljöförvaltningen och en livsmedelsinspektör här i Göteborg.

– Personen jag kontaktade på miljöförvaltningen blev senare min kollega! För när ett vikariat dök upp så sökte jag direkt - och på den vägen är det. Det har blivit 11 år nu på livsmedelskontrollen.

Har rollen förändrats över åren?  

– Ja, det har den. Vi har till exempel bildat olika grupper med olika spetskompetenser inom olika branscher. Det ger oss möjlighet att utveckla vårt arbetssätt tillsammans och bli mer effektiva.

– Sedan lär vi oss av varandra också såklart. Några av oss jobbar som servicekoordinatorer och hjälper alla grupperna med bland annat omvärldsbevakning. Andra har rollen som kvalitetssamordnare och stöttar i de bedömningsfrågor som kan uppstå när vi gör livsmedelskontroller.  

– Själv är jag sedan tre år med i introduktionsgruppen. Där tar vi hand om alla våra nyanställda inspektörer och ger dem en introduktion i allt de behöver veta för att komma igång. Det är jättekul att få arbeta med det!

Vad fick dig att vilja jobba med kommunal tillsyn?  

– Det var ett självklart val. Jag visste tidigt att jag ville jobba med myndighetsutövning och vara med och säkerställa god kvalitet på livsmedelsprodukter. Redan när jag jobbade på en livsmedelsfabrik i Moskva iakttog jag inspektörerna som kom till fabriken med nyfikenhet och intresse. Det var nog där jag bestämde mig. 

en kvinna i svarta arbetskläder står på en pizzeria och tittar upp mot tavlan med menyn.

Koll på menyn. Foto: Ulrik Fallström

Hur kan en vanlig dag se ut som inspektör?  

– Det beror på vilka inspektioner du ska göra, eller om du ska vara på kontoret och administrera. Vi har närmare 4 500 verksamheter som vi inspekterar. Beroende på vilken verksamhet som bedrivs gör vi olika antal besök.

– En vanlig kontrolldag kan börja med att jag sätter mig ned och förbereder mig ordentligt, kollar historik och gör en prioriteringslista över var jag ska inspektera. Jag brukar välja ut två till tre verksamheter i varje område.

Hur bemöts ni ute på kontrollerna? 

– Jag tycker överlag att vi får ett fint bemötande. Vi inspektörer är tränade på att jobba enligt en speciell metod som heter MI, motiverande samtal. Den går ut på att på ett respektfullt och lyssnande sätt ha en dialog med verksamhetsutövaren. Resultatet blir att vi oftast kommer fram till en bra förståelse och en vilja från dem att göra rätt.

Vilken utbildning krävs för att bli livsmedelsinspektör? 

– Det finns lite olika vägar att gå. Många hos oss är kostekonomer, agronomer och någon är faktiskt köksmästare. Det är bra att ha en grundläggande naturvetenskapsutbildning på högskolenivå i botten.  

Vad är det som driver dig på jobbet? 

– Att det jag gör verkligen gör skillnad! Jag kan påverka genom att se till att hanteringen av livsmedel hos verksamhetsutövarna blir likvärdig mot vad lagstiftningen säger. Jag kan hjälpa verksamhetsutövarna att hitta information och förstå kraven som ställs i lagstiftningen.  

– Vi har ju samma mål – att skapa bra och hälsosamma produkter för alla som serveras mat på en restaurang eller köper livsmedel i butik.

Vad är det bästa med ditt arbete? 

– Sammanhållningen! Vi är ett team och man känner sig aldrig ensam. Jag har så proffsiga kollegor. Flera av mina kollegor har blivit mina nära vänner.

– Sedan går det fint att kombinera mitt jobb med familjelivet genom att vi har flextid. Det blir en bra balans i en tillåtande miljö helt enkelt.

Vad skulle du vilja säga till den som funderar på att jobba som livsmedelsinspektör? 

– Sök! Om tycke uppstår och du väljer att bli anställd hos oss lovar vi att hand om dig i introduktionsgruppen. Vill du göra skillnad för göteborgarnas hälsa och miljön så passar du in!


Temperaturmätning. Foto: Ulrik Fallström

Kontakta miljöförvaltningen

Har du frågor om att arbeta på miljöförvaltningen så är du välkommen att kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gårdavägen 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.9909584919525,57.7045857860678] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Gårdavägen 2" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}