Till sidans huvudinnehåll

Jobba på Intraservice


På Intraservice arbetar vi med att ge intern service till hela Göteborgs Stad, både till förvaltningar och bolag. Medarbetare och chefer i staden kan få stöd av oss inom alltifrån IT och kommunikation till HR och ekonomi. Vi kan till exempel hjälpa till med gemensamma arbetssätt, mallar, verktyg och IT-stöd.
grupp människor
Foto: Lo Birgersson

Det här gör vi 

Intraservice ser till att nödvändiga tjänster finns på plats och fungerar och erbjuder även utbildning och support i dessa. Tillsammans med våra kunder utreder vi också behovet av nya tjänster och utvecklar dem.

När stadens verksamheter – inom exempelvis skolan, äldreomsorgen, kulturen eller idrotten – behöver digitala lösningar är det Intraservice de vänder sig till. Det kan till exempel handla om att verksamheten behöver ett nytt
journalsystem eller ett stöd för att hantera måltider i skolor och boenden.

Digitala tjänster är ofta nödvändiga för att stadens verksamheter ska upplevas som bra och effektiva. Att vi på Intraservice uppfyller vårt uppdrag är därför viktigt för såväl anställda i staden som medborgare, besökare och näringsliv.

Det här kan du jobba som

På Intraservice finns en mängd yrkesroller inom våra olika områden. Alltifrån karriärcoacher till IT-strateger och illustratörer jobbar hos oss. Här jobbar bland många andra applikationsarkitekter, karriärcoacher, IT-tekniker, kommunikatörer och pensionskonsulter.

Det här erbjuder vi 

Vi vill att förvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vara en arbetsplats där olika kompetenser tas tillvara. Intraservice har drygt 700 anställda.  Som medarbetare Intraservice kan du ta del en mängd olika friskvårdsförmåner. Sedan flera år tillbaka är Intraservice en miljödiplomerad arbetsplats.

På Intraservice har vi förutom stadens förhållningssätt också enats om tre så kallade nyckelbeteenden som är viktiga för att göra ett bra jobb hos oss:

  • Jag tar tag i saker tidigt och tydligt och med rätt person när det händer.
  • Jag planerar och agerar utifrån kundens behov och perspektiv.
  • Jag ger ökad tillit, ansvar och mandat till medarbetare i organisationen (Gäller chefer).

Utvecklas hos oss

Göteborgs Stad vill ge alla medarbetare samma chans att utvecklas och erbjuder därför karriärplanering med utbildande coacher. Hos en stor arbetsgivare finns det många karriärvägar.

Lediga jobb på Intraservice

Sök jobb på Intraservice

Kontakta Intraservice

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Rosenlundsgatan 4

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.956377321449601,57.70146299461822] }, "properties":{ "title":"Intraservice", "content":"Rosenlundsgatan 4" } }]

Postadress

Intraservice
403 31 Göteborg

${loading}