Till sidans huvudinnehåll

Kategoriledare


I sitt arbete som kategoriledare drar Lena Hamrin nytta av sin talang för nätverkande nästan varje dag. Samarbetet med olika intressenter, både internt och externt, ger möjlighet till att skapa stor förändring i de 26 miljarder kronor Göteborgs Stad handlar för varje år.
Porträttbild på person som står på en gata.

Lena började sin karriär inom inköp på Ringhals utanför Varberg, efter att hon arbetat i många år som tull- och speditionsansvarig logistiker. Hon fick där möjlighet att gå en internationell inköpsutbildning med fokus på bland annat ledarskap och kategoristyrning, som gjorde henne till senior inköpare och slutligen kategoriledare.

När inköps- och upphandlingsförvaltningen sökte en upphandlingsledare 2018 kände Lena att det var dags att ta steget och börja jobba i offentlig sektor. Det kändes meningsfullt att kunna bidra mer till samhället. Kort efter att Lena börjat på inköps- och upphandlingsförvaltningen g annonserade förvaltningens inköpsstrategiska avdelning om en tjänst som kategoriledare, vilken hon direkt sökte och fick.

– Det är enormt roligt och spännande att vara med och bygga upp ett kategoristyrt arbetssätt i staden. En sak som gör jobbet extra roligt är att man får samarbeta med olika människor från Göteborgs Stads alla bolag och förvaltningar, säger Lena Hamrin.

Kategoristyrning

Att jobba med kategoristyrning innebär att man tillsammans med ett tvärfunktionellt kategoriteam kartlägger en inköpskategori. Detta görs genom analyser både internt i staden och externa intressenter, såsom leverantörer, myndigheter och branschorganisationer. Utifrån framtagna analyser tas det sedan fram förändrings- och förbättringsförslag.

– I rollen som kategoriledare får man vara kreativ och bidra till förändringar som i längden kan generera bättre resultat, oavsett om det gäller hållbarhetsvinster eller kostnadsbesparingar. säger Lena.

Samarbete för samordningsvinster

En av anledningarna till att Lena trivs så bra med sitt jobb är möjligheten att få jobba tvärfunktionellt. I kategoriteamet ingår många olika kompetenser och roller från stadens största beställande verksamheter. Teamet bemannas också upp med inköpsanalytiker, upphandlingsledare och berörda specialister inom kategorin. Lena leder arbetet och teamet i att  hitta samordningsfördelar för att effektivisera och förbättra inköpskategorin.

– Mitt jobb som kategoriledare är att tillsammans med teamet driva förbättrings- och förändringsarbete. Tillsammans kan vi skapa skillnad både för staden och för leverantörerna, säger Lena.

En av de instanser som Lena tar in input från är branschorganisationer och myndigheter. Branschorganisationerna har mycket värdefull input om sina företagare som också leder till att vi kan skapa oss ett ännu bättre samarbete med leverantörerna. Myndigheterna har också tagit emot kategoriarbetena med stor entusiasm. De ser att vårt arbete kan hjälpa dem i deras hjärtefrågor.

Som person är Lena positiv, engagerad och energisk . Även privat är hon väldigt aktiv och tränar mycket, just nu är det fokus på Crossfit. De tuffa utmaningarna i Crossfiten ger Lena ett fysiskt utlopp som hjälper henne hantera utmaningarna på jobbet. Lenas ledord är att alltid se möjligheterna istället för hindren.

Kontakta inköps- och upphandlingsförvaltningen

Telefon och e-post

Telefon
031-366 37 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Magasinsgatan 18A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.962572714466754,57.70361009363404] }, "properties":{ "title":"Inköps- och upphandlingsförvaltningen", "content":"Magasinsgatan 18A" } }]

Postadress

Box 1111
405 23 Göteborg

${loading}