Till sidans huvudinnehåll

Det här gör inköps- och upphandlingsförvaltningen


26 miljarder kronor - så mycket köper Göteborgs Stad in tjänster och varor för varje år. Det gör oss till en av Sveriges största offentliga inköpsorganisationer. Med vår samlade kraft har vi enorm möjlighet att göra samhället till en bättre plats. Tillsammans leder, driver och utvecklar vi Göteborg till en mer effektiv och hållbar stad.

Vårt uppdrag

Vi leder, driver och utvecklar Göteborgs Stads inköpsverksamhet och vägleder stadens medarbetare i deras inköpsuppdrag. Det innebär att vi är en central strategisk resurs i inköpsfrågor. Vi är även Göteborgs Stads och Göteborgsregionens inköpscentral som tillhandahåller gemensamma avtal för varor och tjänster.

Hållbarhet är alltid i fokus

Som en av Sveriges största offentliga inköpsorganisation är vi med och formar morgondagens hållbara samhälle. Vi befinner oss i en tid då vi måste se till att de val vi gör blir hållbara, både utifrån miljömässiga och sociala aspekter, men också ekonomiskt. På så vis går skattemedlen dit de verkligen behövs.

Kontakta inköps- och upphandlingsförvaltningen

Telefon och e-post

Telefon
031-366 37 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Magasinsgatan 18A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.962572714466754,57.70361009363404] }, "properties":{ "title":"Inköps- och upphandlingsförvaltningen", "content":"Magasinsgatan 18A" } }]

Postadress

Box 1111
405 23 Göteborg

${loading}