Till sidans huvudinnehåll

Grundskoleförvaltningen som arbetsplats


Vad kul att du är nyfiken på att jobba hos oss! Här får du veta mer om grundskoleförvaltningen, vilken arbetskultur vi har och våra tre förstärkningsområden.

Göteborgs grundskoleförvaltning

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av Sveriges största skolförvaltningar. Det går 48 900 elever i våra skolor. I förvaltningen arbetar 9 600 medarbetare och cirka 280 chefer på någon av de 200 skolenheterna eller i någon av stödfunktionerna. Stödfunktionerna är till exempel elevhälsa, administration eller någon annan specialistfunktion som stöttar skolorna. I år har vi en budget på 8,8 miljarder kronor, som vi ska använda till att ge eleverna en likvärdig utbildning med hög kvalitet.

Vårt arbete och vår kultur

Allt vi arbetar med ska leda till att stärka mötet mellan lärare och elev, eftersom det är där lärandet sker. Läraren är den pedagogiska ledaren i klassrummet, och rektorn är den pedagogiska ledaren på skolan. Chefer och stödfunktioner ska stärka, stödja och avlasta rektor och lärare så att de kan fokusera på utbildningens kvalitet. 

Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap med ett utvecklat samspel mellan stödavdelningarna och skolorna. På så sätt får rektor stöd och utrymme för att vara pedagogisk ledare. Inom förvaltningen har vi även en dialogbaserad kultur där det kollegiala lärandet står i centrum. Vi tänker långsiktigt i våra arbetsinsatser och när vi arbetar mot våra mål. Dessutom ska allt vi gör vila på en vetenskaplig grund.

Vårt mål är att alla barn i Göteborg ska få gå i en bra skola, oavsett vilken bakgrund de och deras vårdnadshavare har. Därför arbetar vi med en resursfördelning som syftar till att ge alla Göteborgs elever en likvärdig skola. Vi tror på ett ständigt lärande, och därför gör vi det möjligt för medarbetare och chefer i skolan att träffas och utbyta erfarenheter med varandra, inte bara inom sitt eget område. På detta sätt utvecklas vi och tillsammans banar vi väg för framtidens skola. 

Våra tre förstärkningsområden

Göteborgs grundskoleförvaltning arbetar utifrån tre förstärkningsområden.

1. Ökad kvalitet i undervisningen 

Inom det här området arbetar vi med att:

  • säkra kompetensförsörjning.    
  • utveckla kollegialt lärande.
  • utveckla rektors pedagogiska landskap.

2. Tydligare ansvar, styrning och ledning

Inom det här området arbetar vi med att:

  • fokusera på nationella mål och undervisning.    
  • tydliggöra styrning, uppdrag och ansvar.
  • ta fram och utveckla systematiskt kvalitetsarbete.

3. Ökad likvärdighet mellan skolor 

Inom det här området arbetar vi med att:

  • säkra integration för nyanlända elever.
  • ta fram åtgärder för att minska skolsegregation.
  • skapa en resursfördelning utifrån likvärdighet.

Frågor om din anställning

Är du redan anställd hos oss och har frågor om din anställning? I så fall ska du ta kontakt med din närmsta chef.

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}