Till sidans huvudinnehåll

Socialsekreterare


Pamela arbetar som socialsekreterare för personer under 65 år. ” En mycket viktig del i mitt arbete är att förmedla trygghet, att klienten känner sig väl omhändertagen och lyssnad till.”


Foto: Carina Wetterlind

Vad gör du på ditt jobb?

- Jag handlägger, bedömer och utreder ansökningar om insatser inom Lagen om stöd och service (LSS) och inom Socialtjänstlagen (SoL). Mitt jobb är att se till att klienten får de insatser hen har rätt till. Jag har kontakt med klienten, gör hembesök och vårdplanerar. En mycket viktig del i mitt arbete är att förmedla trygghet, att klienten känner sig väl omhändertagen och lyssnad till.

Vad är det bästa med att jobba som socialsekreterare?

- Det bästa är att göra skillnad för en människa, att de insatser jag beslutar om kan förbättra livskvaliteten för någon. Det är en väldigt skön känsla när jag har beslutat i ett krångligt och komplicerat ärende och ser att insatsen fungerar och klienten mår mycket bättre. Den arbetsdagen avslutas på ett skönt sätt!

När är du stolt över ditt jobb?

- Jag är stolt över att kunna erbjuda svårt sjuka personer hjälp utifrån de verktyg som kommunen har att tillgå.

Vilken utbildning har du?

- Jag är utbildad till vårdbiträde, undersköterska och mentalskötare. Därefter har jag en kandidatexamen i socialt arbete, pedagogik och beteendevetenskap från Göteborgs universitet. Från universitetet har jag även en handledarutbildning, då jag hade en student från socionomprogrammet.

Berätta om din karriärresa

- Jag började arbeta inom Göteborgs Stad 1984, först med barn som hade multipla funktionshinder. Sedan blev jag personlig assistent åt ett barn med funktionsnedsättning. Jag har bland annat arbetat inom Göteborgs Stads hemtjänst, på ett akut missbruksboende och på socialjourens utredningsenhet. Jag har också arbetat som familjecoach och varit med och startat upp tre nya enheter inom staden, väldigt lärorikt. Jag har arbetat inom området funktionsstöd sedan 2018.

När får du extra energi av ditt jobb?

- Återkoppling från klienter är ett fint kvitto på att jag gör skillnad i människors liv, det ger mig ny kraft och energi och är en del i att orka bibehålla engagemanget.

Vilka utvecklingsmöjligheter har du i jobbet?

- Det finns en del interna utbildningar och kurser att gå via staden i mån av tid. Det finns också möjlighet att söka andra tjänster inom staden och på så vis utveckla sig själv.

Vad skulle du vilja säga till någon som funderar över att söka jobb i Göteborgs stad?

- Gör det! Beroende på vad du har för utbildning kan du välja mellan massa olika typer av arbete. Staden har ett enormt stort och brett utbud av tjänster, det finns säkert något som passar. Anställningstryggheten är också en väldigt viktig och bra ”förmån”.

Dokument och filer

  • Kompetenstrappan

    Kompetenstrappan är den fördjupade introduktionen för nyanställda socialsekreterare inom förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad. Den ska leda till ökad kvalitet för de vi är till för.

Kontakta förvaltningen för funktionsstöd

Välkommen att kontakta förvaltningen för funktionsstöd om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Selma Lagerlöfs Torg 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.98172126415167,57.74994072928122] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen för funktionsstöd", "content":"Selma Lagerlöfs Torg 2" } }]

Postadress

Box 4053
422 04 Hisings Backa

${loading}