Till sidans huvudinnehåll

Enhetschef


Armita arbetar som enhetschef inom bostad med särskild service.  “Jag är omgiven av kompetens där vi kompletterar varandra och där fokus alltid ligger på de vi är till för. Vårt jobb är viktigt, på riktigt!”


Foto: Lars Printzén

Vad gör du på ditt jobb?​​ 

- Som enhetschef har jag personal- budget-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar. Det innebär att jag arbetar strategiskt, men också operativt. Det gör att arbetet är mycket varierande. Den ena dagen är aldrig den andra lik, det är stort och smått, högt och lågt. Det är utmanande och utvecklande!

Vad är det bästa med att jobba som enhetschef inom funktionsstöd? 

- Jag har en fantastisk chef och fantastiska kollegor. Vi har en bra sammanhållning och stöttar varandra i svåra frågor och svåra beslut, men vi har också roligt ihop. Jag brister ut i skratt ett stort antal gånger per dag på kontoret! 

- Vi har också kompetenta och duktiga chefsstöd såsom ekonom, administratörer och HR som underlättar och stöttar oss i det viktiga arbetet. Jag är omgiven av kompetens, där vi kompletterar varandra i arbetet och där fokus alltid är på vem vi är till för. Vårt jobb är viktigt, på riktigt!   

När är du stolt över ditt jobb?​​ 

- Jag är stolt utifrån flera olika perspektiv. Jag är stolt när vi håller budgeten och levererar bra kvalité till och för våra brukare.  Jag är stolt över att vi har välmående och välfungerande enheter, där mina medarbetare växer och utvecklas. Jag är stolt när vi på enheten når uppsatta mål tillsammans för brukarna. Jag är också stolt över att jag genom mitt ledarskap kan se och göra skillnad för våra brukare.    

Vilka utvecklingsmöjligheter har du?​​ 

- Utöver att jag under åren har kunnat använda min chef som bollplank kring min kompetensutveckling, så har jag också haft möjlighet att prata och planera för framtida karriärsval.

Vi har till och med skrivit ner min två- och femårsplan när det gäller karriären. Det ligger givetvis ett visst ansvar hos min arbetsgivare att möjliggöra utvecklingsmöjligheter för mig. Men det ligger även ett stort ansvar hos mig att se över mina utvecklingsmöjligheter och lyfta dessa med min närmsta chef.

Sedan är jag oerhört tacksam över att förvaltningen har en ledarakademi för samtliga chefer där vi har ledarskapsutveckling för att bredda våra kunskaper och möjlighet att dela med oss till varandra av erfarenheter, lärdomar och exempel från verksamheterna. 

Vad vill du säga till den som funderar på att söka jobb i Göteborgs Stad?​ 

- Du ska söka dig till Göteborgs stad om du vill arbeta inom en stabil organisation där vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för. Där vi sätter göteborgarnas behov och rättigheter i centrum. Där vi bryr oss, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi har också en bra balans mellan arbete och privatliv och möjlighet till flexibilitet och trygghet. Vi har chefer, direktörer och politiker som ser oss och hör oss.

Vilken utbildning har du?​ 

- Jag har läst mer än 180 poäng på Göteborg universitet och på Malmö Universitet, där jag kombinerade kurser som intresserade mig mest. Jag har läst förvaltningsrätt, arbetsrätt, stil och retorik, konfliktlösning samt arbetsmarknad i ett nationellt och internationellt perspektiv. 

Berätta om din karriär

- Mitt första jobb var på ett medborgarkontor och efter några år började jag på Försäkringskassan som personlig handläggare och teamkoordinator. Efter sex år började jag arbeta som konsult på FN:s flyktingkommissariat UNHCR, efter den stora flyktingvågen 2015. Det var ett drömjobb för mig och en drömarbetsgivare som jag hade satt upp på min lista som 18-åring att jag ville jobba för en dag. Nu var jag där!
 

Under den här perioden började också mitt intresse för ledarskap att växa fram och jag sökte min första chefstjänst inom socialförvaltningen i en mindre kommun och sedan 2017 arbetar jag som enhetschef inom förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad. 
 

Jag trivs fantastiskt bra med en arbetsgivare, förvaltning och ledningsgrupp som jag är väldigt stolt över att arbeta i och för. Välkommen att jobba tillsammans med oss inom förvaltningen för funktionsstöd!


Kontakta förvaltningen för funktionsstöd

Har du frågor om hur det är att jobba i Göteborgs Stad? Välkommen att kontakta förvaltningen för funktionsstöd.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Selma Lagerlöfs Torg 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.98172126415167,57.74994072928122] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen för funktionsstöd", "content":"Selma Lagerlöfs Torg 2" } }]

Postadress

Box 4053
422 04 Hisings Backa

${loading}