Till sidans huvudinnehåll
Två personer i ett stort växthus med massor av växter.

Att jobba hos oss


Vill du bidra till att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett självständigt liv med meningsfull sysselsättning och delaktighet i samhället utifrån sina förutsättningar? Sök jobb hos Sveriges största funktionsstödsförvaltning med cirka 6300 medarbetare.

Om oss

Förvaltningen för funktionsstöd arbetar för att stötta personer med funktionsnedsättning. Vi ansvarar för att de får den hjälp och det stöd de behöver, enligt Lagen om stöd och särskild service till vissa funktionshindrade (LSS). Förvaltningen ger också insatser inom ramarna för Socialtjänstlagen (SoL ) och Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL). Vi ska också stötta anhöriga som vårdar eller hjälper sina närstående.

Förvaltningen har dessutom ett särskilt ansvar för att samordna, samla kunskap och kompetens inom socialpsykiatri. Det vill säga för personer med psykiska funktionsnedsättningar eller psykisk sjukdom.

Förvaltningen för funktionsstöd är Sveriges största funktionsstödsförvaltning med cirka 6300 medarbetare och består av ett antal avdelningar med olika funktioner.

Det här erbjuder vi 

Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig förutom ett meningsfullt och omväxlande arbete:

 • Trygg anställning med goda anställningsvillkor
 • Heltid med möjlighet till deltid
 • Introduktion vid nyanställning
 • Kompetensutveckling
 • Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Vår kultur

Inom funktionsstöd har vi fem värdighetsgarantier gentemot våra brukare och närstående; bemötande, kommunikation och kompetens, självständighet och delaktighet, trygghet och kontinuitet, synpunkter och kontakt. 

Utvecklas hos oss

Göteborgs Stad vill ge alla medarbetare samma chans att utvecklas och erbjuder därför karriärplanering med utbildande coacher. Hos en stor arbetsgivare finns det möjligheter till nya karriärvägar.

Utbildningar

Några konkreta exempel på utvecklingsmöjligheter och fortbildningar inom Göteborgs Stad

 • Morgondagens chef
 • Ledarakademin för chefer
 • Interna och externa utbildningar för kompetenshöjande insatser inom funktionshinders området för samtlig personal
 • Huvud- och handledarutbildning för de medarbetare som tar hand om våra praktikanter  
 • UL – utvecklande ledarskap
 • Samarbete med olika universitet och högskolor

Kontakta förvaltningen för funktionsstöd

Har du synpunkter eller frågor om förvaltningen för funktionsstöd, är du välkommen att kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Selma Lagerlöfs Torg 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.98172126415167,57.74994072928122] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen för funktionsstöd", "content":"Selma Lagerlöfs Torg 2" } }]

Postadress

Box 4053
422 04 Hisings Backa

${loading}