Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Förskolepedagog och barn interagerar.

Yrken i förskoleförvaltningen

På förskoleförvaltningen arbetar cirka 8 900 medarbetare – merparten på våra förskolor men också inom våra stödfunktioner. Arbetsuppgifterna skiljer sig åt, men det vi har gemensamt är att vi alla arbetar för att ge barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!

Chefer i förskolan

På förskoleförvaltningen finns chefer i och nära den pedagogiska verksamheten, men även avdelningschefer och enhetschefer inom de olika stödfunktionerna.

Barnhälsa

Barnhälsan består av logopeder, psykologer och specialpedagoger som arbetar hälsofrämjande och förebyggande för barns utveckling och lärande.

Intern service

Intern service består av personal inom måltid, lokalvård och vaktmästeri som ger service till förskoleverksamheten.

Stödfunktioner

På förskoleförvaltningens stödfunktioner finns medarbetare och chefer inom områdena styrning och ledning, HR, kommunikation, verksamhetsutveckling, ekonomi samt fastighet och säkerhet.

Jobba hos oss

Lediga tjänster

Vill du vara med och skapa en rolig, trygg och lärorik förskola med barnens lärande och utveckling i centrum? Då är du välkommen till oss på förskoleförvaltningen!

Pedagogisk verksamhet

Här kan du läsa mer om att arbeta i andra skolformer som grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning i Göteborgs Stad.

${loading}